Διδακτικό Προσωπικό 2017-2018

Διευθύντρια: Καγκελίδου Παρθένα ΠΕ 71

Αύκου Μαρία ΠΕ 18.17.50

Γρεασίδου Δέσποινα ΠΕ 02.50

Δουλιάκα Γεωργία ΠΕ 20.50

Κάμινας Δημήτριος ΠΕ 14.04

Παπαδοπούλου Χριστίνα ΠΕ 11

Πουρσαλίδη Κάτια ΠΕ 03.50

Πριόβολος Βασίλειος ΠΕ 18.36.50

Ραφτοπούλου Μαργαρίτα ΠΕ 02.50

Ρίζου Μαρία ΠΕ 15.50

Ρουμελιώτη Μαρία ΠΕ 16.01.50

Σερλέτη Μαρία ΠΕ 10.50

Τομπά Χρυσή ΠΕ 08.50

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Φλώρου Μαρία ΠΕ 23

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Μανώλογλου Μαρία ΔΕ 01