Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Νομού Ημαθίας

Δήμος Βέροιας

 

Δημιουργία ιστότοπου:  Τσαϊρίδης Σταύρος, αναπληρωτής ΠΕ20.50 
                                                                ΜΑ Special Needs & Inclusive Education,University of Sunderland, UK
                          Τ.Ε.Ι. Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης